Vier jaar: naar school
 
Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij voor het eerst officieel naar school.
De kleutergroepen groeien in de loop van het jaar naar 30 leerlingen.
Kinderen die binnen de laatste 6 weken voor de zomervakantie jarig zijn, evenals kinderen die jarig zijn vanaf half juli tot half september, starten na de zomervakantie.

 
Kinderen die binnen de eerste twee weken na de zomervakantie jarig zijn, mogen op de eerste schooldag na de zomer meteen beginnen.
 
Intake
Ongeveer zes weken voor uw kind jarig is, neemt de leerkracht van groep 1/2 contact met u op. Vervolgens worden de wendagen gezamenlijk afgesproken en kan eventueel een moment na schooltijd worden afgesproken waarop u samen met uw kind alvast een kijkje in de klas kunt nemen. Uw kind ontvangt verder een wenkaart via de post. Hierop staan de wendagen nogmaals vermeld. De formulieren die bij deze wenkaart zijn gevoegd, dient u ingevuld mee naar school te nemen en af te geven bij de leerkracht.
 
Lees hier het informatieboekje voor nieuwe kleuter-ouders!
Voor nieuwe ouders van kinderen in hogere groepen verwijzen wij u graag naar de schoolgids!