TSO


 

  • Overblijven

  • Op de Comeniusschool blijven alle leerlingen tijdens de middagpauze over.
  • De leerlingen  eten  in hun  lokaal  onder  leiding  van  de  leerkracht.
  • In  de  kleutergroepen  is  tijdens  het  eten  een overblijfouder  aanwezig.
  • Daarna  spelen de leerlingen  onder toezicht  van overblijfmedewerksters; de  bovenbouw  speelt  van  11.55-12.25  uur  en  eet  daarna,  de  leerlingen  van  de  midden-  en onderbouw  eten  eerst  en  spelen  van  12.30-13.00  uur.
  • Kinderen  zijn  niet  verplicht  om  over  te blijven.
  • De  coördinatie  is  in  handen  van  één  van  de  overblijfouders  in  samenspraak  met  de directie.
  • De kosten per kind per jaar zijn:  € 60,- voor 3  middagen per week overblijven
  • €  40  voor  2  middagen  en  €  25,-  voor  1  middag.  U  ontvangt  een  nota.
  • De  school heeft een ongevallen- en WA-verzekering afgesloten.